Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2013

soblessed
5108 8ebc
Reposted fromdulce dulce viacukrowa cukrowa
soblessed
Ernst Haas, Central Park, Spring, 1970
Reposted fromszopkowa szopkowa viacukrowa cukrowa

October 18 2013

soblessed
1583 b901
soblessed
Uwielbiam budzić się przygnieciona Twoim ciałem i objęta silnymi ramionami, tak jakbym była najcenniejszą rzeczą jaką kiedykolwiek trzymałeś.
Reposted fromenchantement enchantement viacukrowa cukrowa
soblessed
7793 6142
Reposted frommartynkowa martynkowa viacukrowa cukrowa
soblessed
2275 3baf 500
Reposted fromundertow undertow viacukrowa cukrowa

April 16 2013

soblessed

Ja wiem, że ty wszystko wiesz. Ty jesteś tak zwana mądra kobieta, o ile takie w ogóle istnieją. To znaczy najbardziej nieszczęśliwa. Dlatego że jesteś mądra. Że wszystko rozumiesz, że wszystko wybaczasz, że wszystko potrafisz mądrze ustawiać. Za mądrość płaci się cierpieniem.

— Marek Hłasko "Pętla"
Reposted fromurszulka urszulka viadelikatnienie delikatnienie
soblessed
Nic nie jest stracone, jeżeli ma się dosyć odwagi, aby twierdzić, że wszystko jest stracone i że trzeba zaczynać od zera.
— J. Cortazar
Reposted fromMissTake MissTake viamargo margo

February 26 2013

soblessed
Jeszcze trochę czekaj 
Jeszcze trochę, 
ja też nie jestem szczęśliwy.
— (z listu M. Hłaski do A. Osieckiej, 7.12.58r.)
Reposted fromperseweracje perseweracje viamezzanine mezzanine
5513 b70c 500
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viamezzanine mezzanine

December 01 2012

3530 9dc0
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viamezzanine mezzanine

November 19 2012

soblessed
4787 483e
!!
Reposted bynieistniejenieistnieje
soblessed
4754 b86b
one day or another
Reposted bythuskovsiostrzycafeather
soblessed
‎Ludzie rozpaczają nad krótkością życia, dlaczego nie rozpaczają nad jego bylejakością? W parę miesięcy, w parę lat można przeżyć więcej niż w ciągu najdłuższego, ale bylejakiego życia.

— -J. Grzegorczyk, 'Niebo dla akrobaty'
Reposted bychocomint chocomint
soblessed
3684 91f5 500
californa in 3 weeks!!!
Reposted bytuki00wildrose18lecgojasmyn
soblessed
3638 1871
love it
soblessed
3625 2349 500
breakfast
Reposted byspider-mothergrzechaha
soblessed
3591 0285 500
u r
Reposted bynieistniejenieistnieje
soblessed
3571 c6a9
light
Reposted bykamykowata kamykowata
soblessed
3536 29bf
jak na dloni
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl